נריה מור ועטרה חדד

מנחה: קרן טייב

החשיבה שעומדת מאחורי הכרזה שעיצבנו היא שבמקרם רבים אנשים נתקלים במצוקה כלשהי, במקרה שלנו פגיעה מינית, נאלצים להתמודד לבד והחברה מצידה נוטה לעיתים להעלים עין. באמצעות כתב הברייל אנו ממחישות בכרזה את החובה שלנו כחברה להתייחס למה שקורה סביבנו ולא להתעלם.