אביעד שרי ונדב ברוך

מנחה: רותי קנטור

צופה ונצפה, סיבה ו״תוצאה״? איזו דוגמה מוצגת לדור הצעיר ביחס החברה למיניות. האם התעסקות מוגזמת של החברה והתקשורת במה נשים לובשות וכמה הן חשופות נותנת לגיטימציה להשוואה קלוקלת בין אלימות כלפי נשים ללבושן?