יפעת זינגר ושרי רדזינר

מנחה: קרן טייב

הפסוק מדבר על המשמעות האידיאלית של הקשר בין עם ישראל להקב”ה 

דרך קשר של איש ואישה. המציאות האידיאלית העתידית

היא מציאות של “אישי”, קשר של יחסי הדדיות ולא קשר של “בעלות” 

או עליונות של הגבר על האישה, מה שלצערנו קיים עדיין כיום.

הבאנו פסוק זה אל קדמת הבמה כתזכורת למציאות שאליה אנחנו שואפים בתור חברה מתוקנת, ומתוך ציפייה לשינוי הקלקולים בקשר בין איש ואישה.

מתי כבר יגיע היום?