אמבר קורן ואולגה נסטרנקו

מנחה: ג'ודית אשר

להציף את הקול הלא מדובר המשפיל שעוברות חיילות בצה“ל
באופן רציני בעיקר ע“י חיילים ומפקדים.