תמר ליבוביץ

מנחה: ג'ודית אשר

העבודה עוסקת במגדר- חינוך ליברלי לגיל הצעיר, המשחק מיועד לילדים בגילאי 6-5 .ממחקר שעשיתי עלה שזהו הגיל המתאים ביותר מבחינה התפתחותית, לחשוף את הילדים לטיפולים השונים ולהראות שהם אינם כל כך שונים. כולנו רקמה.