יסכה שרמן

מנחה: ענת סאקס

הפרויקט עוסק בפגיעה מינית במגזר הדתי, על ידי אדם קרוב. פסוק אחד, שימוש בטיפוגרפיה בלבד, עם סימנים גרפיים של ניקוד, המדגיש כללים להתנהגות נכונה ומוסיף משמעות נוספת למילה הכתובה.