אביה בוזגלו והלל גליקשטיין

מנחה: קרן טייב

בעבודה זו אספנו נתונים סטטיסטיים אודות הטרדות מיניות.
נותנים אלו מוצגים על פניהם של דמויות שונות המייצגות את הקשת הרחבה בחברה.
הדמויות מופיעות ללא תווי פנים כביקורת על כך שהטרדות מיניות יכולות להגיע לכל אחד ללא הבדל דת, גזע, מין וגיל.