לינוי חן

מנחה: ג'ודית אשר

קרדיט שמע- פואטרי סלאם מאת יעל חץ
להאיר את החשיבות והמשמעות היומיומית של הפמיניזם. רבים מסתייגים היום מהפמיניזם בשל דעות קדומות ומיתוג לא נכון של התנועה. המטרה היא להציג פנים נוספות לפמיניזם ולעורר הזדהות.