עומר סלוק

מנחה: ענת סאקס

הפרוייקט בוחן את הנושא של שוויון מגדרי ובודק אפשרות ל׳שוויון אחר׳, בו מבוטלת המשוואה האומרת ששווה הוא בהכרח זהה. על ידי פירוק והרכבה מחדש, יצרתי חיבורים חדשים בהם שני הצדדים ממלאים תפקיד משמעותי.