גל ריש

מנחה: ענת סאקס

בחיבור בין מגדרים – נשים וגברים, נמצא מרחב עם גבול לא ברור – התחום האפור. 

המגזין שיצרתי מציף חוויות ודיאלוגים נשיים, ליצירת שיח אחר בין נשים וגברים.