עבודות - ויצו חיפה

רציונל

במסגרת קורס “איור לטקסט” בשנה ג’ במרכז האקדמי ויצו חיפה הסטודנטיות והסטודנטים התבקשו לכתוב סיפורים אישיים, שקרו להן או לקרובות להם, הנעים על הרצף שבין הטרדה מינית לתחושת חוסר ביטחון אישי במרחב. הסיפורים נכתבו בעילום שם. בשלב הבא כל סטודנט בחר סיפור כרצונו, ואייר על פיו כרזה.

קרדיטים

מורן ברק, מנחה הקורס

ירון שין, ראש המחלקה לתקשורת חזותית