עבודות - שנקר

מגיבות לעיוות

על דימויי נשיות בתקשורת ההמונים

העבודות המוצגות כאן הינן תגובות לדימויים סטריאוטיפיים של נשיות, גוף נשי ומיניות נשית שהסטודנטיות.ים בחרו מהקיים בתקשורת ההמונים. לצד כל עבודה מופיע המקור.

לאחר תהליך שכלל ניתוח ויזואלי ורעיוני של הדימוי המקורי, הסטודנטיות.ים יצרו פרשנויות משלהן.ם המתיחסות לשלל האבסורדים, הדעות הקדומות והעיוותים ביחס לנשים.

העבודות נעשו במהלך סדנה מרוכזת בקורס המעצב כיוצר דימוי, שנה ב׳, המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר.

קרדיטים

יעל בוגן, רחל דהן, הילה שאלתיאלי – מרצות במחלקה לתקשורת חזותית

מר אסף חנוכה, ראש המחלקה לתקשורת חזותית
פרופ׳ יעל מוריה, דיקנית הפקולטה לעיצוב
פרופ׳ שיזף רפאלי, נשיא שנקר